­
header
HUSK at fristen for tilmelding af hold til NM 2019 er INDEN eller SENEST 1. april 2019, hvis man selv ønsker at sammensætte et hold.

Tilmeldingen sker ved at sende mail til gitte_garrido@hotmail.com, med angivelse af førernes og hundenes navne.
Sted Lundhøjvej 13, 4180 Sorø, prøvestart kl 16.00
Dommere:
Eksteriør del: Connie Svane
Praktisk del: Bent Müller

Tilmelding via Hundeweb.dk
Prøven er åben for alle de 5 retrieverracer, Golden retriever har dog fortrinsret.
Formand: Tina Hansen
Næstformand: Bent Müller
Kassere: Christina Petersen
Sekretær: Maria Lindegaard
Medlem: Klaus Schelander
1. suppleant: Mette Stougaard
2. suppleant: Mikkel Wangaa
Referat fra Årsmødet 2019 (Klik for at læse)
 
Top 10 WT markprøve og udstilling 2018 (Klik for at læse)
Årets opdrætter Markprøve 2018 (Klik for at læse)
Deltager statistikker 2018 (Klik for at læse)
Årets opdrætter Udstilling 2018 (Klik for at læse)
Årets opdrætter Sundhed 2018 (Klik for at læse)
Sundheds statistikker 2018 (Klik for at læse)
Årsberetning TMU 2018 og planer for 2019 (Klik for at læse)

Valg til Raceledelsen for Golden Retriever
Da en af kandidaterne til det netop overståede valg ikke var valgbar i forhold til klubbens vedtægter har bestyrelsen i Dansk Retriever Klub på sit møde den 16. januar erklæret valget for ugyldigt.
Det betyder at:
Klaus Schelander og Tina Hansen er valgt uden modkandidater ved fredsvalg.
1. december 2018

Raceledelsen for Golden retriever ønsker at nedenstående forslag behandles på racens årsmøde februar 2019.
Forslag: Vi vil gerne tilføje følgende avlsrekstriktioner for at kunne få stambogsført golden retriever:

Øjenkrav for prcd/PRA: Afkom kan kun stambogsføres såfremt mindst et af forældredyrene er registreret genetisk fri for prcd/PRA i DKK.
Øjenkrav for GR_PRA1: Afkom kan kun stambogsføres såfremt mindst et af forældredyrene er registreret genetisk fri for GR_PRA1 i DKK.
Øjenkrav for GR_PRA2: Afkom kan kun stambogsføres såfremt mindst et af forældredyrene er registreret genetisk fri for GR_PRA2 i DKK.

Dette forslag stilles for at sikre at der ikke kan avles hunde som kan udvikle PRA og dermed blive blinde.
Der har været drøftet meget i racen om PRA overhovedet er et problem for goldens, men en rundspørge hos 5 dyrlæger med speciale i øjensygdomme viser, at de ind i mellem ser tilfælde af PRA i deres klinik. Og de siger også alle 5 at ejerne af disse ikke ønsker resultatet registeret på Hundeweb, og derfor er det ikke muligt at dokumentere disse tilfælde og ej heller vide hvor mange der er. En drøftelse af dette emne på et medlemsmøde tidligere året viste en stor opbakning til en sådan restriktion, som også sikrer at ingen tvinges til at teste deres hunde, de skal blot parre med en fri, hvis de ikke vil teste deres egen hund.
For nye opdrættere af Goldenretrievere.
I dag kommer mindre end halvdelen af de opdrættede Golden retrievere, fra DKK opdrættere, det skyldes selvfølgelig flere forskellige ting, men en af årsagerne er, at der er for få opdrættere, og dem der er får ikke hvalpe nok, til at dække markedet og forespørgslerne. De fleste hvalpe er reserveret allerede inden de er blevet født og mange opdrættere fortæller om familiers forgæves jagt på deres nye familiemedlem.
Det der ofte sker, når der ikke er hvalpe nok med DKK stamtavle, er at familierne ”tvinges” ud i en ikke stambogført hvalp, hvor forældrene ikke er hverken sundhedsundersøgt, eller man kender anerne bagud i forhold til indavl, eller om alle forfædre er golden retriever og ej heller deres sundhed, dette gør også at det bliver muligt at sælge disse hvalpe til en høj pris, som ligger tæt op ad en stambogsført hvalp.
Vi ved der er mange der går med tanken om at lave et kuld hvalpe på deres familiehund, og vi er af den overbevisning at de, hvis de har mulighed for at få hjælp og vejledning, vil kunne lave nogle fantastiske hunde.Derfor ønsker Raceledelsen at hjælpe nye opdrættere i gang med at lave gode, sunde og velsocialiserede hvalpe med DKK stamtavle.
Den eneste grund til at der i dag er en race, der hedder Golden retriever, er fordi der igennem årtier, er avlet på racerene hunde, alle med stamtavle, hvor man har kunne følge alle forfædre, man har kendt til evt. sygdomme, og har kunne avle sig ud af dem. Dette er årsagen til, at vi i dag har en sund race med racetypisk temperament og brugsegenskaber.
Når man laver hvalpe på stambogsførte hunde, uden at få stamtavle på hvalpene, kan det kun betyde to ting, enten at man gør det for pengenes skyld eller at forældredyrene ikke kan gå igennem sundhedskravet for at få stamtavle på hvalpene. Og når der er mangel på Golden retriever hvalpe, så er der mennesker der lukrer på årtiers avlsarbejde, og laver hvalpe, som de kalder Golden retriever, og på den måde er med til at ødelægge det der kendetegner en Golden retriever.
Derfor ønsker Raceledelsen at fremme interessen og viden om det at lave stambogsførte Golden retriever hvalpe, ved at oprette denne ordning.
Vores tanke er at have mentorer, som er nuværende opdrættere, rundt i landet – som har lysten, tiden og overskuddet til at hjælpe andre, uden at gøre det for egen vindings skyld, men at gøre det for hele racen.
Det er en ordning som mentoren gør uden af få betaling for ydelsen, og den vil være gratis for alle medlemmer af DRK, med en egnet DKK stambogsført tæve. Hvis mentoren har udgifter forbundet med sit virke, eksempelvis kørsel vil det være opdrætteren der dækker disse omkostninger.
For at benytte sig af ordningen og få hjælp til et kuld hvalpe, eller blive mentor, skal du rette henvendelse til Raceledelsen, telefonnumre og mailadresser finder du på hjemmesiden – www.goldenretriever.dk For at blive mentor skal du have opdrætteruddannelsen eller hundeholderuddannelsen, selv have haft hvalpe, og være medlem af DRK.
RL opretter en lukket Facebook gruppe til mentorerne hvor man kan hjælpe hinanden og hvor gode og nyttige links kan samles, det vil også være her vi ligger forespørgslen op, når en ny opdrætter søger hjælp. Hvert år inden årsmødet mødes mentorerne i en ERFA gruppe og RL byder på frokost inden årsmødet.
Vi håber mange vil benytte sig af ordningen og at vi med tiden kan tilknytte mentorer i alle egne af landet, så vi sammen kan bidrage til flere hvalpe af vores fantastiske race – lad os stå sammen og hjælpe hinanden.

Til tæveejeren :
Drømmer du om at blive opdrætter, eller måske bare få et enkelt kuld hvalpe på din tæve, er der hjælp at hente.
Med Mentorordningen, får du tilknyttet en opdrætter der har prøvet og ved hvor mange spørgsmål der kan være i forbindelse med et kuld hvalpe. En mentor er en opdrætter der bor i nærheden af dig og som kan svare dig på det meste, og måske fortælle dig noget du aldrig havde tænkt over.
Her er nogle af de spørgsmål du kan stille mentoren og som du kan forvente at få hjælp til at afklare:
Kan min tæve indgå i avl ?
Hvad er risikoen ved at lade tæven få hvalpe ?
Er min tæve egnet til at få hvalpe ?
Hvor meget kræver det af mig ? tid, ferie, plads mm
Hvad skal/kan/bør hun udersøges for (AD/HD/gentest) og hvordan ?
Hvordan finder jeg en egnet hanhund, eller er den hanhund jeg har kik på egnet til min tæve ? hvad skal jeg kigge efter hos en hanhund i forhold til min tæve, (sundhed,genetik, aner, mentalitet, prøver, udstilling mm.) ?
Forberedelser før parring, kontakt til hanhund, progesteronmåling, vaccine, fodring af tæven mm
Scanning/Røntgen,vacciner, skal/skal ikke, hvorfor/hvor ?
Forberedelser før fødsel, hvad skal jeg have klar, hvad kan jeg læse af gode bøger ? her vil nogle mentorer tilbyde at være med til fødslen hvis det er muligt, andre vil tilbyde hjælp og støtte over telefonen, andre vil forberede dig så godt som muligt inden fødslen og så er din dyrlæge du skal bruge hvis det ikke går efter planen. Mentoren vil aldrig kunne udgøre det for dyrlægen, men vil kunne give gode råd, støtte jer og give sine erfaringer videre.  Nogle mentorer har haft mange kuld, andre færre, men alle har opdrætteruddannelsen eller hundeholderuddannelsen gennem DKK – og har et ønske om at hjælpe dig.
Indretning i hjemmet med fødekasse, hvalpegård, udendørs legeområde.
Socialisering og pleje af hvalpene, skema, bøger
Problemer med hvalpene undervejs, sygdom tæve/hvalpe
Fodring af hvalpene/tæven igennem de 8 uger
Kontakt til hvalpekøbere, hvordan får jeg mine hvalpe solgt, hvor annoncerer jeg, skal jeg sælge til alle der retter henvendelse, hvordan finder jeg ud af om det er gode familier, hvordan afviser jeg, skal jeg udvælge hvalpe til køberne eller skal de selv og hvorfor, hvad gør jeg med betaling, hvor meget og hvordan, skal jeg tage depositum.
Sundhedsundersøgelser, chipning, hvalpetest, stambøger.
Hvilke papirer og information/vejledninger skal der laves til hvalpenes nye familier.
Ansvar og forpligtelser efter hvalpene er rejst – anbefaling røntgen af hvalpene fordele/ulemper.
Og sikkert 100 andre ting, der er ingen spørgsmål du ikke kan stille mentoren, og kan mentoren ikke svare, er denne medlem af en gruppe hvor han/hun kan søge hjælp. Du skal dog huske at der ikke altid kun er en løsning på opgaverne og ikke 2 forløb er ens. En mentor kan aldrig udgøre det for en dyrlæge, og mentoren er uden ansvar.

RIGTIG GOD FORNØJELSE MED DIT FØRSTE KULD GOLDEN RETRIEVER HVALPE

Mentorens opgave:
Overordnet er opgaven at hjælpe den nye opdrætter i mål med et kuld hvalpe, opdrættet efter DKK avlskrav og DRK´s etiske retningslinier. Et kuld der har fået den bedste start på livet hos opdrætteren, og som har fået de bedste muligheder for at blive klar til den nye store verden.
At gøre sit bedste for at den nye opdrætter, får et kuld hvalpe som er gode, sunde og velsocialiserede repræsentanter for racen, hvalpe som opdrætteren og mentoren vil være stolte af.
Som mentor er det vigtigt at se bort fra egen interesse og smag for typer, men det er vigtigt at man er villig til at give sin viden og erfaring videre, så den nye opdrætter får de bedste muligheder for at lave nogle fantastiske hunde, som kendetegner racen.
Som mentor skal du forvente at tilbyde hjælp til bl.a:
En god snak med den nye opdrætter om hvor meget det kræver at lave et kuld hvalpe både økonomisk og tidsmæssigt, og hvilke risici der er ved at lade sin tæve indgå i avl.
Afklaring om tæven er egnet til avl og hvad den evt. mangler af sundhedskrav for at få stamtavle på hvalpene og hvad der vil være en god ting at gøre ud over kravene.
Hjælp til at finde en egnet hanhund, her anbefaler RL at du henviser til hanhundelisten hvis ikke tæveejer selv har en i tankerne, så man ikke som mentor er ”farvet” af egne interesser, men hjælper med at finde et godt match.Hvis der ikke på hanhundelisten findes en han som passer eller som tæveejer finder fantastisk, anbefaler vi at man henviser til kennellisten hvor også mange opdrættere har hanhund.Det er selvfølgelig ikke ”forbudt” at tilbyde egen han til avl, men det må ikke være en mentors første prioritet.
Læsestof hvor opdrætteren kan forberede sig på den kommende opgave.
Hjælp/støtte ved fødslen, enten ved at være der fysisk eller via telefonen.
Viden og erfarings deling omkring hvad du selv gør når du har hvalpe, det er ikke fordi opdrætteren skal kopiere din måde at gøre tingene på, men at give inspiration til hvordan opgaven kan løses.
Informere den nye opdrætter på de forskellige ”deadlines” gennem de 8 uger.
Nogle har brug for mere hjælp end andre, men det er en opgave der godt kan kræve noget tid.

TAK FORDI DU HJÆLPER
Herunder kan du læse en kort præsentation af kanditerne til raceledelsen 2019.!
Husk afstemning foregår digitalt på hjemmesiden for dansk retriever klub.

Tina Hansen

Jeg
er 50 år, og bosiddende i Slangerup i Nordsjælland. Jeg er gift med Lars og vi har pt. 4 Goldens, som vi bruger stort set alt vores fritid på, til jagt, træning, markprøver og lidt udstilling. 
Jeg har været medlem af DKK, DRK (Golden retriever) og region Nordsjælland siden 2004, hvor vi fik vores første DKK stambogsførte hund, en golden retriever tæve, med hende blev vi introduceret til racen, udstillingsverden og markprøvetræning. 
Jeg blev valgt ind i Raceledelsen 1. februar 2015, hvor jeg blev 1. suppleant, og har siden august 2016 fungeret som formand for Raceledelsen. Jeg har valgt at genopstille til Raceledelsen igen, da jeg syntes det er et spændende arbejde og fortsat gerne vil være med til at gøre noget for racen og for racens medlemmer.
Jeg vil rigtig gerne være med til at fremme et højt informationsniveau fra Raceledelsen, jeg vil gerne være med til at få et endnu bedre sammenhold blandt medlemmerne uanset hvilken interesse man har med sin Golden, og jeg vil gerne være med til at opretholde det høje aktivitetsniveau vi har i Racen.
Jeg vil opfordre alle medlemmer til, at stemme, da det jo er os, medlemmerne, der bestemmer hvem der skal side i Raceledelsen, og til at møde op på årsmødet, hvor der er mulighed for at ytre sig ansigt til ansigt til Raceledelsen og medlemmerne, samt at få indflydelse på det fremtidige arbejde i Raceledelsen.
Med ønske om en rigtig god jul og et godt nytår til alle. 
Tina Hansen

Torben Lund

Torben Lund 40 år gift med Lotte Høhrmann, sammen har vi en lille datter på 2 år. 6 golden retriver, sammen har vi Lilleskov slot og kennel Høhrmann. Til daglig arbejder jeg som site manager hos Vestas. Erfaring med bestyrelse arbejder har jeg blandet været næst formand i Ensted idræts anlæg i 4 år, DRK region Sydjylland 1 år. Går meget op i udstilling, nok der jeg kan hjælpe mest men er ikke bange for at tage nogle udfordringer op og gi en hjælpen hånd, hvor der lige mangler en. Med venlig hilsen Torben Lund


Klaus Schelander

Jeg hedder Klaus Schelander og ønsker gerne at stille op som kandidat til raceledelsen. Mit erfaringsgrundlag er både fortid og nutid. Allerede som barn fik jeg retrieverracen ind med modermælken da jeg er vokset på en hundekennel som primært avlede retrievere. Brugsprøver og udstillinger var vores ferier og jeg bedyrede som voksen at jeg havde fået hund nok. Sådan gik det heldigvis ikke. Jeg købte en golden retriever for 5 år siden og derfra er det gået ”slav i slav”. Ideen med købet af en golden var at han skulle arbejde med mig i Kriminalforsorgen og det blev absolut en succes. Men mere vil have mere. Det startede med en masse udstillinger, en DKK avlsuddannelse, efterfølgende en golden mere, hvilket naturligt endte i et kennelmærke og en kennel. Udover mit arbejde med golden retrievere, har jeg de sidste 4 år siddet i bestyrelsen for Allingåbro Hundeskole og nyder til fulde arbejdet - for hundeentusiasme går på tværs af racer. Da jeg bor gård langt ude på landet, har jeg mulighed for - og stor fornøjelse af - at være terrænvært ved diverse retriever arrangementer feks. UTW. Lige nu ser jeg frem til sommeren 2019. hvor der skal afholdes et stort golden triple arrangement. Fornøjelsen ligger i at kunne bidrage med muligheder så racen og dens folk kan mødes i bedst mulige rammer hvad enten det er prøver eller udstillinger Jeg føler mig rustet til at indgå i raceledelsen idet jeg har lysten, tiden og entusiasmen. Jeg mener at jeg kan indgå positivt i et team hvor vi har racen i fokus og den sammen interesse for at varetage racens tarv og forsat udvikle den i en positiv retning. Visionært er et af mine fremtidige ønsker bla. at arbejde på flere officielle prøver, pt med særligt fokus på Jylland så der geografisk bliver en bedre balance.

Raceledelsen ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Tak for endnu et dejligt år med veltilrettelagte arrangementer, det glæder os at se den store opbakning. Tak til udvalgene for det flotte stykke arbejde, nye tiltag, spændende ideer - uden jer kunne vi ikke lykkes.
Ligeledes vil Raceledelsen igen i år rette en TAK til terrænværter, sponsorer og hjælpere på racens arrangementer. Hver en hjælpende hånd er med til at gøre den helt store forskel, så vi år efter år, kan give vores medlemmer nogle gode oplevelser.
Årsmødet afholdes denne gang 3.februar 2019 kl. 13.00 på Sjælland, Kulturhuset Skolegade 1, 4220 Korsør
Raceledelsen håber at medlemmerne vil møde talstærkt op.
Vi ser frem til endnu et spændende år, med mange hyggelige stunder og gode arrangementer i 2019.
Endnu en gang
Rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår til alle.
Tripel vinder 2018.
Triple vinder 2018
Windwoods Loch Lomond.

Ejer/Fører: Birger Knudsen

DJU:

13 hunde deltog, hvoraf 7 hunde bestod med max point og skulle derfor i match for at finde deltagerne til racedysten. De blev placeret som følgende:

1.

Glen Mohr´s Blazer – Ejer/fører: Lars Krabbe

2.

Kiebitz´s Prince Pilgrim – Ejer/fører: Merete Meling

3.

Amberfield golden quickstep – Ejer/fører: Per K. Nielsen

4.

Windwoods Molina – Ejer/fører: Birger Knudsen

5.

Kiebitz´s Prince Pi-erotte – Ejer/fører: Inger Berger

6.

Windwoods Loch Lomond – Ejer/fører: Birger Knudsen

7.

Little Mohr´s Leslie – Ejer/fører: Birger Knudsen

Brugsprøve:

3 hunde var til brugsprøve og alle bestod.

Dagens bedste hund: Tigermilk D. Capper – Ejer/fører: Stefan Weiss

UWT:

Baby/hvalp/uøvet:

1. Windwoods man on the line

Ejer/fører: Gert Pedersen

Total 93 point

2. Windwoods story man

Ejer/fører: Jytte Knudsen

Total 79 point

3. Windwoods sacred promise

Ejer/fører: Michael M. Knudsen

Total 76 Point

Andre deltagende hunde:

Windwoods western promise

 

Merete M. Nielsen

 

65 point

Windwoods high on emotion

Hanne Vesterlund

39 point

Snapzeed Van de beers hoeve

Henriette Pedersen

67 point

Begynder/ over brugsprøve niveau:

1. Kaufi´s blue lagoon

Cecilie Kaufmann

92 point

2. Anemone

Pia Grisell

85 point

3. Vesterlyngs heimdal

Johanne Lund

84 point

Andre deltagende hunde:

Windwoods gentleman of promise

Per k. Nielsen

53 point

Tigermilk D. Capper

Stefan Weiss

73 point

Quia freja of calimeros castle

Ole C. Rasmussen

47 point

Ørnhøjs akeela 4 dina

Birgitte Windfeldt-Hansen

73 point

Hannibal

Lars Møller

79 point

 

Åben Klasse:

1. Kiebitz´s Prince pilgrim

Merete Meling

88 point

2. Goldis twigga

Marianne Bisgaard

81 point

3. Amberfield golden quickstep

Per K. Nielsen

81 point

Andre deltagende hunde:

Falkirks peaty port Ellen

Evy Pedersen

56 point

Ørnhøjs akeela 4 tweet

Inger Berger/ K. Andersen

64 point

Flatgolds a wild rose

Stefan Weiss

74 point

Vesterlyngs comme ci comme ca

Cecilie Kaufmann/ Michael H.

65 Point

 

Vinder klasse:

1. Windwoods Mascha

Jan Henriksen

89 point

2. Windwoods Molina

Birger Knudsen

83 point

3. Chilli

Petra Martens

78 point

Andre deltagende hunde:

Kiebitz´s prince pi-erotte

Inger Berger

54 point

Glen Mohr´s Blazer

Lars Krabbe

64point (0)

Little Mohr´s Leslie

Birger Knudsen

69 point

Veteran klasse:

1. Windwoods Loch Lomond

Birger Knudsen

94 point

Skue:

BIR Baby – Kiebitz´s Royal Rosalina

Ejer: Inger Berger/ Camilla Sandberg

BIR Hvalp – Snapzeed Van de beers hoeve

Ejer: Henriette Pedersen

BIM Hvalp – Windwoods high on emotions

Ejer: Hanne Vesterlund

BIR Junior – Windwood sacred promise

Ejer: Michael M. Knudsen

BIM Junior – Windwood´s western promise

Ejer: Merete M. Meling

BIR Brugshund – Kiebitz´s prince pi-erotte

Ejer: Inger Berger

BIR Veteran – Windwoods Loch Lomond

Ejer: Birger Knudsen

BIR Veteran – Kiebitz Harmony

Ejer: Inger Berger

BIR GOLDEN– Bonett Bride King Of The Road

Ejer: Palle Rudebeck

BIM GOLDEN – Kiebitz´s Harmony

Ejer: Inger Berger

­