­
header
1. Gennemgang af de gældende regler for BASIS og BASIS+ stambøger, se golden avlsrestriktioner; "PARRINGER mellem A+B+C samt 0+1+2 giver påtegnelsen ”denne hund er opdrættet efter DKK og DRKs avlanbefalinger”

RL ønsker dette ændret til at kun parringer mellem A+B samt 0+1 giver denne anbefaling.

Begrundelsen: Racens årlige opgørelse over indberettede sundhedsresultater til DKK viser, at der ser ud til at være en sammenhæng mellem sunde forældre og sunde hvalpe. Og RL vil gerne opfordre opdrætterne til at bruge så sunde hunde som muligt, samt at man tænker sig godt om inden man anvender hunde i avl med dårligere status end 1 og B. Det vil stadig være muligt at lave en parring med C samt 2. Det vil blot være opdrætterens eget ansvar og ikke DRK der ”blåstempler”. Dette falder godt i tråd med DKKs ønske om at give ansvaret tilbage til opdrætterne.

2. Gennemgang af gældende regler for PRA (se DKKs etiske anbefalinger punkt 5; "HVIS en hund er DNA testet som bærer af en recessiv sygdom, bør avlspartneren være testet og fundet genetisk fri for den samme sygdom. Det påhviler ejeren af såvel tæve som hanhund, at oplyse om eventuelle DNA test resultater, før der indgås aftale om parring"

RL ønsker at ændre denne anbefaling til en restriktion. Dvs. at et kuld hvalpe kun kan registreres hvis enten mor eller far er testet fri for PRA.

Begrundelse: Dette er en ret simpel måde at sikre at ingen goldens vil kunne udvikle PRA. Den sikrer at alle opdrættere tager ansvar og ingen hunde bliver udelukket fra avl, da bærere sagtens kan parres med frie.

3. ICT: DKK ønsker at goldens arbejder for på sigt at nedbringer antallet af ICT i vores race.

RL ønsker medlemmernes forslag hvordan dette kan gøres.

Disse tre emner vil være til debat på dagen. RL ønsker at høre medlemmernes synspunkter. Så sæt dagen af allerede nu, så vi kan få nogle hyggelige og interessante timer sammen.
Nærmere information følger når vi kommer tættere på dagen.

Vel mødt
Raceledelsen for golden retriever
Sundhedsudvalget for golden retriever

verdensbindere

BIR Il Trovatore Della Val D'aveto
Carboni Salvatore, Italy
BIM Kalea De Ria Vela
Lopez Noguera Antonio, Spain

Danske top-resultater
DKJW2017 Gembæks Charming Star Of Music
Marianne Skøtt Jespersen, Denmark - Wilson Jr. fik Excellent og blev 4.vinder i en enorm stor juniorklasse med 52 tilmeldte hunde.

wilsonjr


Raceledelsen afholder Vinder A prøve

Valnæs Gods 19-12-2017: 
Prøveleder: Lene Sørensen, tlf.: 21428183, mail: kennel-niclanoma@mail.tele.dk
Prøvelederassistent: Kaj Klysner. 
Dommer: Keld Jørgensen & Anders Mølgaard
Tilmelding Valnæs Gods senest den 10-12-2017

OBS: Tilmeldings gebyr er 520,00 kr.

Ret til ændringer forebeholdes

OBS:
Kun deltagelse for Golden Retriever og ved flere end 12 tilmeldte, foretages der lodtrækning.


Raceledelsen
10-11-2017
BEMÆRK !!  Betalingsmodul er pt ude af drift. Du vil i stedet modtage en mail om indbetaling.

  Se tilmeldte
 
Vi forærer Goldens i Danmark 2009, 2012 og 2015 væk...
2009: 25
2012: 11
2015: 20
Ved interesse kontakt Maria Lindegaard på +45 22429226 eller pr. mail gold.force@hotmail.com

jagt

Nu er det nu, sommeren er forbi og efteråret og jagtsæsonen står for døren, vi skal ud og se, om alt det vi har trænet vores goldens til i foråret og sommeren, også virker i praksis.

Lidt om jagt

De jagtetiske regler

Der har fra tidernes morgen eksisteret et sæt "uskrevne love", som jægerne har underkastet sig i erkendelse af disse etisk betonede "loves" nødvendighed både for vildtet og jægerne.
En fortsat accept af jagt på naturens vilde pattedyr og fugle kræver i et moderne samfund, at jægerne ikke blot overholder jagtlovgivningen, men også udviser god jagtmoral og dermed respekterer jagtens etiske regler.

De jagtetiske regler er udarbejdet af Danmarks Jægerforbund i samarbejde med Vildtforvaltningsrådet og Naturstyrelsen.

Jægerlatin

Vidste du at jægere har sit eget ”indforståede” sprog? Hvis du selv er jæger, er du helt sikkert stødt på nedenstående udtryk.

Apport: Ordre til hunden om at bringe vildtet hen til jægeren
Ben: Hedder afhængig af arten f.eks.
-stænger (hønsefugle)
-løb (løbende vildt)
-fangere, tasser, taser, tarser (rovfugle)
-standere (vadefugle)
Diana: Romersk gudinde for bl.a. jagt
Drev: Mennesker og hunde der driver vildtet fremad mod jægerne
Frokostsignal: hornsignal der blæses før frokost (lyt her i youtube)
Fært: Lugt fra levende væsener
Halse: Hundens gøen
Jagt begynd: hornsignal der blæses ved hvert drevs begyndelse
Jagt forbi: Særligt hornsignal der blæses ved hvert drevs afslutning
Klapjagt/selskabsjagt: En jagtform hvor vildtet drives frem mod jægerne med støj og/eller hunde med klappere
Vildtparade: Afslutningen af en selskabsjagt, hvor dagens udbytte fremvises. Jagtdeltagerne overværer vildtparaden, hvor jagtherren oplæser dagens resultat, og der derefter blæses "jagt forbi" med et horn, mens deltagerne blotter deres hoved i ærbødighed for vildtet. Vildtet lægges i rækkefølgen: Ræv (finest), Bukke (evt. med sneppe i opsatsen), råer og lam, harer, fasanhane, fasanhøne, andet vildt.

Knæk og Bræk!

Kilde: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/


 

Aflysning !!

RL og SU har set sig nødsaget til at aflyse medlemsmødet fredag d. 8. september pga. for få tilmeldinger. Der har været kommentarer fremme om at fristen til mødet var for kort og at fredag var en svær dag at få det til at hænge sammen. Derfor giver vi det en chance mere og vender snarest muligt tilbage med en søndag i foråret og så håber vi at det er bedre. Samtidig vil vi også prøve at hjælpe folk med samkørsel til mødet, så det ikke bliver så stor en udgift for den enkelte. Vi håber selvfølgelig på at der så vil bliver større tilslutning til mødet til den tid.
Hilsen Maria

Raceledelsen har afholdt DM i den forgangne weekend.

TAK til prøveleder prøveleder: Allan Hansen, hans assistent Charlotte Rasmussen og alle deres dygtige hjælpere for et fantastisk arrangement, hvor alt bare klappede.

Tak til vores sponsorer PetCare og Dummyshoppen.

NM udvalget er kommet med et udkast til de fremtidige udtagelseskriterier for Nordisk Mesterskab Hold WT.
Forslaget ønsker udvalget at sætte til høring hos racens medlemmer.
Enhver med mening er høringsberettiget og udvalget vil opfordre såvel medlemmerne som Raceledelse og eksisterende udvalg at komme med deres bemærkninger, så der kan samles og bearbejdes så mange synspunkter som muligt.
Høringssvar og eller spørgsmål til ovenstående kan sendes til nmudvalg@gmail.com
Senest d. 15/6-17
Læs udkast/forslag HER
 
GID2018 1

Så er det ved at være tid til at finde kameraet frem igen, da raceledelsen har planlagt endnu en stamtavlebog med udgivelse primo 2018

Formatet bliver A5 som de tidligere udgaver og i digital tryk som de sidste tre udgivelser.

ANNONCEPRISER

Stamtavlesider
1. hund 300,00 kr. Inklusiv 1 eksemplar af bogen
2. hund 100,00 kr. Denne pris gælder alle efterfølgende stamtavlesider

eller

Kennelannonce
1. Side 300,00 kr. Inklusiv 1 eksemplar af bogen
Efterfølgende kennelannoncesider 300,00kr.

Stamtavlesider: Billeder skal min. være 2000 x 1333 pixels (ca. 1-2 MB)
Kennelannoncer leveres klar til tryk som en PDF-fil i A5 størrelse, med skærekanter.

Bogen bliver udleveret på racens arrangementer. Bogen kan også afhentes hos raceledelsens medlemmer eller fremsendes med post mod betaling af porto & ekspedition på 100,- kr.

Deadline: 01-02-2018

Indhold of artikler
For at gøre udgivelsen nærværende og vedkommende for netop dig, vil vi blive glade for dit biddrag -billeder og artikler. Det er dog raceledelsen der endeligt godkender bogens indhold. Send forslag til gold.force@hotmail.com

Sådan gør du hvis du ønsker en stamtavleside;

1. Download: skema her
2. Udfyld skemaet
3. Send det udfyldte skema samt billede til GID2018@OUTLOOK.DK angiv hundens stambogsnavn i emnefeltet.

Det giver det bedste resultat, hvis billedet er horisontalt og min. 2000 x 1333 pixels (ca. 1-2 MB) Er du i tvivl, er det bedst at sende original billedet.
Du kan se et eksempel på en stamtavle sider her;

gid2018 stamtavelsider

Advertising rates :
Pedigree Pages
First page 70EUR . Including one copy of the book
2nd page 15EUR . This price applies to all subsequent pedigree pages.

Kennel Ads
First page 70EUR including one copy of the book
Subsequent advertising pages 50EUR
Subsequent pedigree pages 15EUR This price applies to all subsequent pedigree pages.

Beløbet overføres til Raceledelsens bankkonto

Bank data Nordea:    Reg.nr.: 2750 Konto nr.: 0345 149 848
IBAN: DK7120000345149848
Swiftadresse: NDEADKKK
Golden i Danmark: CVR nr.: 37175994
Handelsbetingelser
Indbetalte beløb kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen om det enkelte aktivitet (Træning/Prøver). Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde, og kun efter aftale med Raceledelsen. Dog vil det indbetalte beløb blive refunderet hvis aktivitenen evt. bliver aflyst.
Der modtages betaling fra flg. korttyper: Visa Dankort, MasterCard, MobilPay og Paypal. 
Evt. Kortgebyr tillægges beløbet.
Grundet mangel på dommere, prøveleder og hjælpere. Sammenlægges prøverne d. 10 og 11 juni til afholdelse lørdag d. 10 juni.
Her vil blive afholdt Officiel WT, uofficiel Hold- og Individuel DM WT.
Nærmere info følger...
 

Så er det tid for tilmelding, hvis du/I vil repræsentere Danmark til NM i hold WT som afholdes i Norge.
Er du kvalificeret skal du maile dine bedste resultater til nm@gia.dk senest 1.maj 2017.
 Bemærk..
I regelsættet for udtagelser til NM, har vi skrevet, at de udtagende ekvipager forpligter sig til, også at stille på racens DM for hold 11. juni 2017.
Dette krav fjernes, da vi allerede nu, har hørt fra flere, af dem der kunne blive udtaget, om der er mulighed for at få dispensation fra dette krav, på grund af familiære forhold. Samt at workingtesten d. 11. juni 2017 nu også er en officiel workingtest, hvor deltagergebyret er noget højere end ved en uofficiel workingtest, og vi ikke ønsker at påtvinge ekstra udgifter for hundeførerne.


markB
Pointfordeling og billeder fra WT i Fuglebjerg 12/3-17

.
Omkonstituering af Raceledelsen 9/3-2017
Da Marlene Birkebæk har valgt at træde ud af RL indtræder første suppleant Karin Knudsen på hendes plads som menigt medlem.
.
foraarsudstilling copy
Begge udstillinger starter kl. 10.00 og der er ingen brugsprøve.
Spørgsmål vedr. udstillingen til Bettina H. Christensen +45-61303391 eller Anette Damm +45-30338010
På grund af manglende interesse (ingen tilmeldinger) er medlemsmødet om DNA aflyst.
AFLYST

BEGYNDERKLASSE
WT1 Ørnhøj's Akeela 4 Tweet & Karsten Andersen
WT2 Falkirk's Peaty Port Ellen & Evy Pedersen
WT3 Crack Of Dawn Eternal Love & Maria Lindegaard
WT4 Kiebitz's Quest For Quicken & Egon Mosegaard
wt 18feb begynderklasse

ÅBENKLASSE
WT1 Vassruggens Eirik Röde & Henrik Vinter Billeschou
WT2 Shootdog Golden Dunni & Palle Ingemann
WT3 Kiebitz's Prince Pi-Errot & Inger Berger
WT4 Gleen Mhor's Blazer & Lars Krabbe
WT5 Sungold Cool Catch & Michael Schytt Christensen
Bestået Bonjour & Iver Dall
Bestået Falkirk's Give Peace A Chance & Torben Jensen
wt 18feb vinderklasse

VINDERKLASSE
WT1 Salenes Amiko & Michael Schytt Christensen
WT2 Little Mhor's Bella & Michael Hansen Bager
WT3 Gleen Mhor's & Claus Kristensen
WT4 Cawood Bailey & Johnny Nielsen
WT5 Little Mhor's Mio & Anja Emborg
WT6 Little Mhor's Nomix & Morten Rasmussen
Bestået Tanjin Gismo& Morten Rasmussen
Bestået Sabina & Peter Boye Larsen
Bestået Gleen Mhor's Mia & Dorte Klarskov Mahler
Bestået Moukjærs Aiko & Morten Mousten
Bestået Little Mhor's Asti & Dorte Klarskov Mahler
Bestået Shootdog Golden Creamy Holly & Palle Ingemann
wt 18feb aabenklasse

Tak til prøveleder Niels Knudsen og hans stab af hjælpere!

DKK har indført en ny etisk anbefaling for avl der vedrører DNA test (pkt. 5) - se mere her: http://www.dkk.dk/side.asp?ID=1569
Bare for at der ikke skal opstå misforståelser – i forhold til avl på golden retrievere, der har DNA test resultater for ichthyosis registreret på hundeweb, så administrerer DKK stadig i henhold til den udtalelse, vi lavede i 2014 og som også ligger på jeres hjemmeside. Vi er helt på det rene med, at det ikke er muligt kun at parre bærere med fri.
Med venlig hilsen/Kind regards,
DANSK KENNEL KLUB
dna


Raceledelsen har d. 10. februar 2017 konstitueret sig således;

Formand: Tina Hansen
Næstformand: Bettina Holkgaard Christensen
Kasserer: Tommy Petersen
Sekretær: Maria Lindegaard
Medlem: Marlene Birkebæk
1. suppleant Karin Knudsen
2. suppleant Rikke Andersen

Næste RL møde er aftalt til d. 09. marts 2017, emner du ønsker behandlet på dette møde, bedes sendt på larsogtina@hansen.dk
 

Så er det igen tid til betaling for Link- og Hanhunde listerne.
Sidste frist for indbetaling er den 01.03.2017, derefter vil de der ikke har betalt blive slettet.
Kennel Link: 115,00 kr.
Hanhundelisten: 120,00 kr.
Gebyret er gældende fra 01.01.2017 og er gældende for et kalender år ad gangen fra 01.01 - 31.12. med fornyelse hver januar.
Husk derfor at få indbetalt inden 01.03.2017
Tilmelding og betaling her på hjemmesiden hhv. under menupunktet kennelliste og hanhundelisten.
 
Birger Knudsen har, efter mere end 10 år og rigtig mange arbejdstimer i Raceledelsen for Golden Retriever, valgt at trække sig fra både Raceledelse samt Træning og markprøveudvalg med øjeblikkelig virkning.
 
Årsagen til denne beslutning er bl.a. den efterhånden hårde og nedladende tone, der især praktiseres på sociale medier som Facebook, hvor man kan opleve at blive udstillet ved navns nævnelse, samt manglende forståelse af at det at sidde i Raceledelsen, er et frivilligt og ulønnet hverv, som skal klares i fritiden.

Samtidig har 2. suppleant Annette Damm meddelt, at hun trækker sig med øjeblikkelig virkning, men fortsætter i Udstillingsudvalget.

1. suppleant Betina H. Christensen er derfor indtrådt i Raceledelsen, der efterfølgende har konstitueret sig således:

Formand: Tina Hansen
Næstformand: Betina H. Christensen
Kasserer: Tommy Petersen
Sekretær: Laila Ager
Medlem: Joe Christensen
1. suppleant: ingen
2. suppleant: ingen

Trænings- og markprøveudvalget har konstitueret sig som følger:

Formand: Joe Christensen
Medlem: Tina Hansen
Medlem: Tommy Petersen

 Er du interesseret i at være aktiv i Markprøveudvalget, er du velkommen til at kontakte et af medlemmerne.

Raceledelsen
Tine Hansen
Formand
21.01.2017
Da Hanne Mårtensson har trukket sig fra sundhedsudvalget, har udvalget omkonstitueret sig som følgende:

Formand: Tommy Petersen
Sekretær: Annelise Johansen
Medlem: Ulla Pedersen
Medlem: Flemming Nørregaard
­